INNEHÅLL
» Startsida
» Bildtolkningsutbildning
» Sortiment
» Kartor och tabeller
» TOLKA BILDER -Läs.ex.
» Köpinformation
» Nyhetsbrev
» HARMONI-expo


Kontaktinformation
» Kristina Wennergren
» Chakravecka
» Chakramaterial
» Bildtolkning på telefon
» Samtal/konsultationer
» Boksortiment
» Artikel Tidningen Free